Välkommen till
 
Elgklöfen's hemsida
 
Nordsjö och Umeå, Sverige
 

Marita Edlund, 070-297 73 79

Liza Edlund, 072-225 52 82

Robert Edlund, 070-550 74 91
 

elgklofen@hotmail.comvalparna


         
       
         
       
   
   Uppdaterad 2017-04-09.

2002-11-02

Copyright © 2002 Marita Edlund
All rights reserved